การตรวจสอบและทดลองแม่พิมพ์

“การตรวจสอบความสมบูรณ์ในจุดต่างๆ ของแม่พิมพ์ทั้งในขณะที่กำลังทำแม่พิมพ์ (Stamping Die) และหลังจากทำแม่พิมพ์”

สำหรับจุดประสงค์ของการทดลองแม่พิมพ์นั้นก็เพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ในจุดต่างๆ ของแม่พิมพ์ทั้งในขณะที่กำลังทำแม่พิมพ์ (Stamping Die) และหลังจากทำแม่พิมพ์ โดยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนำแม่พิมพ์ไปทำการผลิตชิ้นงานนั่นเอง ซึ่งในการตรวจสอบก็สามาถทำได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น

  • การตรวจสอบแม่พิมพ์ในส่วนที่มองเห็นด้วยสายตา (Visual Inspection) เช่น การทาสี การประกอบแผ่นชื่อและรหัสแม่พิมพ์ (Name plate) การตอกหมายเลขกำกับแม่พิมพ์ (Serial Number) การตรวจสอบแผ่นคูชั่น เป็นต้น

  • การตรวจสอบโดยการป้อนชิ้นงานเข้า-ออกแม่พิมพ์ เพื่อดูลักษณะการทำงานจริงในภาพรวม ว่าจะสามารถนำไปผลิตชิ้นงานได้หรือไม่

  • การตรวจสอบรูปร่างภายนอก เช่น การตรวจสอบความเรียบของผิว รูระบายอากาศ
    หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบก็จะทำการบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงแม่พิมพ์ (Die Improvement) และจะทำการทดลอง/ตรวจสอบใหม่อีกครั้งว่าสามารถแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงานที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนั่นเอง