บทความ

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0

แม่พิมพ์ที่ดีจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตสามารถผลิตชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก มีรูปร่างและขนาดได้มาตรฐาน รวมทั้งลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ย่างก้าวการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจแม่พิมพ์

การเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่ของ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ กำลังจะเริ่มต้นขึ้น อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า ทำให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ต้องเตรียมรับมือคลื่นลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การตรวจสอบและทดลองแม่พิมพ์

การตรวจสอบความสมบูรณ์ในจุดต่างๆ ของแม่พิมพ์ทั้งในขณะที่กำลังทำแม่พิมพ์ (Stamping Die) และหลังจากทำแม่พิมพ์

เมื่อ AI เข้ามาแทนที่คนในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

AI จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือมี Productivity ที่สูงขึ้น ลดใช้พลังงานในโรงงาน ลดข้อผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์ เพราะบางกระบวนการของการผลิตในโรงงานยังคงต้องใช้คนจำนวนมากในการตรวจสอบสิ่งผิด

ตรวจสุขภาพธุรกิจ เมื่อเศรษฐกิจขาลง

การเอาตัวรอดในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สามารถบอกได้ว่าเศรษฐกิจไม่สามารถฟื้นฟูได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาดีเหมือนเดิม ในปี 2020 นี้ อาจต้องเวลาอย่างน้อย 3 ปี ด้วยซ้ำไป

ต้นทุนที่มีค่า ของการดำเนินธุรกิจ

การประกอบธุรกิจนั้นจะมีต้นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ และต้นทุนไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งในต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ จะต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนที่จ่ายไปแล้วประสบผลสำเร็จ ในส่วนต้นทุนนี้ เราจะต้องทำการจัดทำรายการต้นทุนเพื่อให้เราทราบว่าอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้ อะไรที่ทำให้เกิดการสูญเปล่า เพื่อกำจัดสิ่งนั้นออกไปนั่นเอง

"การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต"

ในปัจจุบันจากสภาวะการแข่งขันระหว่างภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งความต้องการของลูกค้าที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น การจะดำเนินการผลิตสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและจัดส่งให้ตรงทันเวลานั้นถือเป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานของทุกโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ยังคงมีการใช้แรงงานคนเป็นหลักสำคัญในกระบวนการผลิต

แนวโน้มของเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในปี 2020

Shipping กับ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญและทำให้การเคลื่อนตัวของอุตสาหกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์เป็นเรื่องง่ายดาย โดยเฉพาะปี 2020 คาดการณ์กันว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์หรือชิปปิ้งจะสดใสมากกว่าเดิมตามแนวโน้มของธุรกิจ E-Commerce ที่กำลังไปได้สวย