ย่างก้าวการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจแม่พิมพ์

การเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่ของ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ กำลังจะเริ่มต้นขึ้น อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า ทำให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ต้องเตรียมรับมือคลื่นลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


เช่นเดียวกับ ผู้นำอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อย่างประเทศญี่ปุ่น จากเดิมที่มีมูลค่าการผลิตแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีก่อน เริ่มที่จะมีการพื้นตัวในช่วงระยะหลังอีกครั้ง หลังจากที่ความต้องการด้านแม่พิมพ์เริ่มสูงขึ้น ฟื้นฟูกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีความเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นั่นเอง ยอดการสั่งซื้อจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เป็นแรงผลักดันในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมแม่พิมพ์สำหรับงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากความแพร่หลายของ IoT และ “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่มากขึ้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอื่นที่เป็นปัจจัยในการฟื้นตัวอีกด้วย

นอกจากนี้ กุญแจสำคัญสำหรับงานแม่พิมพ์ คือ วัสดุที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีน้ำหนักเบาและทนทาน นั่นก็คือ High Tensile Steel ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและยอดการผลิตได้สูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย