“เมื่อ AI เข้ามาแทนที่คน ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์​”

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นั้นมีผลต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแต่งกาย บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน ของเล่น เครื่องกีฬา วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

AI คืออะไร?

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีของการนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ใช้ในการทำงานที่มีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ สะสมข้อมูลแล้วนำมาประมวลผล คล้ายคลึงกับการเลียนแบบสมองของเรา จึงทำให้ข้อมูลถูกเก็บมากขึ้น ถูกนำมาใช้มากขึ้น ได้ข้อมูลใหม่ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมือนคนเราที่ได้รู้มากขึ้นก็จะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะต่างจากสมองของคนอยู่สักหน่อย ตรงที่สมองของคนที่ยิ่งมีอายุมากขึ้น สมองจะช้าลง ในขณะที่คอมพิวเตอร์ยิ่งนานวันก็ยิ่งประมวลผลได้เร็วมากขึ้น

AI ถูกใช้ไปอย่างไรแล้วบ้าง


หากจะให้ยกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็คงจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ แล้วมีชิปที่ประมวลผลภาพได้ถูกใจ ตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากยิ่งขึ้น โซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เราใช้งานก็จะเก็บข้อมูลว่าเราเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ไหนบ่อยๆ กดดูสินค้าอะไร แล้วรวบรวมข้อมูลพวกนั้นมาช่วยนำเสนอสินค้าให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากยิ่งขึ้น หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า AI ถูกนำไปใช้กับการแพทย์ในปัจจุบันด้วย จากที่ต้องใช้หมอหรือผู้เชี่ยวชาญอ่านผลฟิล์มเอ็กซเรย์ วิเคราะห์ผล MRI ด้วยสายตาเพื่อตรวจวินิจฉัยที่บางครั้งคนเราก็เกิดความเหนื่อยล้าจนกระทั่งเกิดผิดพลาดได้ ในขณะที่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ Image Processing มาช่วยก็จะทำให้ลดความผิดพลาดได้มากขึ้น วินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น ได้จำนวนเคสต่อวันมากขึ้น หรือนำมาใช้วิเคราะห์สัญญาณชีพของคนไข้เพื่อวิเคราะห์ว่ามีแนวโน้มจะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือไม่ ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

ในเรื่องของยานยนต์ก็มีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนเอง รถยนต์ไร้คนขับ ที่ AI จะเข้ามาช่วยในการประมวลสัญญาณจากเซนเซอร์ที่อยู่รอบคันของรถยนต์ รวมทั้งเซนเซอร์ที่ติดอยู่ตามสี่แยกต่าง ๆ หรือที่ติดอยู่ตามขอบถนน ทำให้รถไม่เฉี่ยวชนขอบถนน ไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาหรือรถคันอื่น ตรงนี้จะเห็นว่าต้องใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล และจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ความไวสูงมาก

บทบาทสำคัญในอนาคตของ AI ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์คืออะไร

AI จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือมี Productivity ที่สูงขึ้น ลดใช้พลังงานในโรงงาน ลดข้อผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์ เพราะบางกระบวนการของการผลิตในโรงงานยังคงต้องใช้คนจำนวนมากในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติ ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้า ในอนาคตเราจะใช้กล้องที่มีระบบ Image Processing (การประมวลภาพ) ทำให้จับสิ่งผิดปกติได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลยังช่วยคาดเดาได้ว่าในแต่ละช่วงเวลาควรผลิตสินค้ามากน้อยเพียงใด เพื่อผลิตสินค้าให้พอดีกับความต้องการ ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน เซ็นเซอร์ต่างๆ ในตัวเครื่องจักร ช่วยในการตรวจหาความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บำรุงรักษาเครื่องจักรได้ตรงจุดก่อนที่จะเสียหาย ไม่ต้องหยุดสายการผลิตจนเสียเวลา เสียทรัพยากร เช่น การนำ AI มาช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกตั้งแต่ต้น ทำให้ฉีดขึ้นรูปพลาสติกได้เลยอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องทดลองทำแม่พิมพ์ซ้ำๆ ให้สิ้นเปลือง

ในอนาคต เมื่อ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆ แล้วคนจะเป็นอย่างไร?

คนอาจจะกลัวว่าตกงาน เพราะว่างานบางอย่างถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ได้แล้ว แต่จริงๆ ยังมีงานหลายอย่างที่ไม่อาจแทนที่ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น งานออกแบบ งานช่างฝีมือที่ต้องการทักษะหรือความแม่นยำสูง หรือเรื่องของงานบริการ ซึ่งมนุษย์ต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกันมากกว่า ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนทักษะในการทำงาน มาใช้ Soft